Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za usługi prawnicze

Wynagrodzenie jest uzależnione od wielu czynników. Decydującym jest to czy sprawa będzie wymagała reprezentacji w sądzie. Wówczas wynagrodzenie adwokata lub radcy reguluje ustawa o kosztach sądowych i są one zależne od wartości przedmiotu sporu oraz instancji, w jakiej sprawa będzie rozstrzygana.

Ponadto na wysokość wynagrodzenia wpływa stopień skomplikowania sprawy. Możliwe jest określenie opłaty z góry za przyjęcie danej sprawy do rozpoznania lub też określenie kwoty należnej w przypadku uzyskania korzystnego dla klienta rozstrzygnięcia. Niewykluczone jest też połączenie obu tych metod.

Naszym klientom będącym głównie przedsiębiorcami oferujemy obsługę prawną na zasadzie stałego miesięcznego wynagrodzenia, bez względu na ilość spraw zlecanych w danym czasie do rozpoznania.

Nasze cele:

01. Skuteczna obsługa prawna klientów indywidualnych i przedsiębiorców
02. Udzielanie porad prawnych
drogą elektroniczną i sposobem tradycyjnym
03. Reprezentacja klientów w sądach
na terenie Łodzi i województwa łódzkiego